รู้จักระบบทุนนิยม

รู้จักระบบทุนนิยม

มาทำความรู้จักกับองค์กรต่อต้านระบบทุนนิยม

ระบบทุนนิยม  คือ ระบบเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายเอกชนเป็นผู้ควบคุมการค้าทั้งหมด ทั้งในระบบอุตสาหกรรม และวิธีการผลิต มีเป้าหมายหลัก เพื่อทำกำไรในเศรษฐกิจแบบตลาด คุณลักษณะสำคัญของระบบทุนนิยม คือ การสะสมทุน , ระบบตลาดแข่งขัน , ค่าจ้างแรงงาน ระบบทุนนิยมแฝงตัวอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองหลายระบอบ หลังระบบฟิวดัล (ระบบเจ้าขุนมูลนาย ) เสื่อมลง ทุนนิยมได้กลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจหลักในโลกตะวันตก

รู้จักระบบทุนนิยม

ระบบเศรษฐกิจ แบ่งได้กี่แบบ

ระบบเศรษฐกิจหลายคนยังไม่รู้ว่ามีกี่รูปแบบ และแตกต่างกันอย่างไรซึ่งและระบบเศรษฐกิจแบ่งได้หลายประเภท และมีความแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละประเภทจะถูกนำมาใช้ในด้านที่แตกต่างกัน เพราะระบบแต่ละแบบได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละแบบของมันนั้นเอง ซึ่งระบบเศรษฐกิจถูกแบ่งออกทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ระบบเศรษฐกิจมีทั้งหมด 4 ประเภท  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี หรือ ทุนนิยม คือระบบนี้จะเป็นของฝ่ายเอกชนที่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมด โดยที่รัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เพราะฝ่ายเอกชนจะเป็นคนกำหนดทุกอย่างในระบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าต่างๆออกมาจำหน่ายในราคาใดก็ตาม เพราะใช้ระบบตลาดและราคาสินค้า เข้าไปช่วยด้วยในการตัดสินใจราคาต่างๆของคุณภาพสินค้า และผลกำไรในการจำหน่ายจะถูกคำนวณไว้หมดแล้ว และระบบนี้ถือว่าเป็นระบบของความเสรีอย่างมาก เพราะเราเป็นตัวกำหนดทุกอย่างไว้เองได้ โดยสามารถตัดสินเศรษฐกิจได้เลย และในต่างประเทศนำระบบนี้ไปใช้ทำให้มีความเติบโตทางด้านธุรกิจอย่างมาก…

รู้จักระบบทุนนิยม

ข้อแตกต่างระหว่างระบบทุนนิยมกับระบบเสรีนิยม

       ความแตกต่างของสองระบบนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลย เพราะระบบเสรีนิยมคือระบบที่เอกชนเป็นคนดูแลและควบคุมการผลิตสินค้าทั้งหมด โดยควบคุมเองทุกอย่างและรัฐไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของเอกชนทั้งหมด โดยการกำหนดราคาต่างๆของสินจะนำระบบตลาดเขามาช่วยด้วย ถือว่าเป็นตัวช่วยกำหนดราคาที่ตรงกับสินค้า ระบบทุนนิยมหรือเสรีนิยมเป็นระบบการดูแลด้วยเอกชนทั้งสิงระบบ โดยที่ดูแลร่วมกันมาตลอดข้อแตกต่างระหว่าสองระบบนี้ไม่มีเลยเพราะเป็นระบบเดียวกัน แต่การปกครองดูแลระบบก็เป็นหน่อยงานเดียวกัน ทุนนิยมหรือเสรีนิยมกับความเข้าใจต่างกัน         ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าสองระบบนี้มีความแตกต่างกัน แต่ที่จริงแล้วระบบนี้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งเป็นระบบที่เอกชนเป็นผู้ดูแล และความคุมการทำงานต่างๆของระบบอย่างชอบธรรม คือมีสิทธิเป็นของตนเองอย่างเสรี โดยที่รัฐไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วย รัฐมีหน้าที่ดูและความสงบอยู่รอบนอกแค่นั้น ซึ่งเอกชนจะควบคุการผลิตสินค้าต่างๆของตนเอง โดยตามใจชอบและดูแลราคาของสินค้าเอง โดยที่รัฐไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ เพราะถือว่าเป็นระบบของเอกชนทั้งหมด ซึ่งการดูและตัดสินใจการผลิตสินค้าขึ้นมา เอกชนจะมีสิทธิในการตัดสินใจคนเดียวเท่านั้น…

รู้จักระบบทุนนิยม

ระบบทุนนิยมในอเมริกากับเศรษฐกิจช่วงวิกฤติ

        อเมริกาเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงระบบเศรษฐกิจ ซึ่งต้องบริหารให้ดีด้วยเพราะถ้าเศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่ขึ้นมา ประเทศต้องเป็นวิกฤติอย่างมาก ซึ่งอเมริกาเป็นเมืองที่มีค่านิยมสูง และสิ่งของเครื่องใช้มีราคาแพง ซึ่งใครจะคิดที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่ประเทศอเมริกา ต้องมีทุนไปสูงเช่นกัน เพราะว่าอาหารการกินในชีวิตประจำวันมีราคาสูง สำหรับประเทศอื่นๆ และมีนายทุนที่เลิกจ้างงานลูกจ้างหลายคนแล้ว เมื่อเศรษฐกิจย่ำแย่ ซึ่งนายทุนที่ไปลงทุนอยู่ในประเทศอเมริกา จะหวังอำนาจและกำไรจากลูกน้องทั้งหลาย เพื่อให้ตนเองเป็นใหญ่ในพื้นที่ต่างๆ ระบบทุนนิยมทำไมถึงโหดร้ายแบบนี้         ระบบทุนนิยมที่หนุนนำและครอบงำสิ่งต่างๆ ที่นำมาซึ่งอำนาจและผลประโยชน์มากมาย ซึ่งแรงงานต่างๆต้องมีผลประโยชน์กับนายทุนอย่างมาก เพราะสามารถทำงานได้และโรงงานต่างๆ เจริญเติบโตขึ้นมาก และความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคนงานคือ วิถีชีวิตที่ไม่มีความสุขและย่ำแย่ลงเรื่อยๆ และลองมองกับไปหานายทุนพวกเขากับได้กำไรมหาศาลและธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ…